Afrikoje jiems trūko geriamojo vandens. Dabar jie padeda kovoti su pasauline krize savo buteliais.

Afrikoje jiems trūko geriamojo vandens.  Dabar jie padeda kovoti su pasauline krize savo buteliais.

Jie susipažino mokykliniame autobuse, kai mokėsi pradinėje mokykloje, ir, būdami pabėgėliais iš Afrikos, netrukus tapo geriausiais draugais, kuriuos patyrė bendra trauma. Dabar, po daugelio metų, jie artėja prie neįtikėtinos svajonės: padėti savo gimtoms šalims gauti švarų ir saugų geriamąjį vandenį.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *